info.atlasbaft@gmail.com 
پنبه به عنوان ماده اصلی در این صنعت از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.

پنبه به عنوان ماده اصلی در این صنعت از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.

پنبه به عنوان ماده اصلی در این صنعت از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. به عنوان مث...

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان

صنعت نساجی و پوشاک در ترکیه که نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی کار، سود سرمایه و...

راه اندازی سایت جدید

راه اندازی سایت جدید

جهت ارتباط بهتر سایت اطلس بافت ایجاد شده و سعی داریم ازتباط بهتری با شما عزیزان ...